Privacyverklaring

Privacyverklaring van ZonderMeer – hulp bij ordenen           (versie februari 2021)

Om te zorgen dat je op de hoogte bent van de manier waarop ZonderMeer met je privacy omgaat heb ik alles wat daarmee te maken heeft voor je op een rijtje gezet. Bovendien is het vanaf 25 mei 2018 ook een wettelijke verplichting (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om je daar duidelijk inzicht in te geven.
In deze privacyverklaring van ZonderMeer kun je lezen wat de redenen zijn om persoonsgegevens te verwerken (dat wil zeggen deze gegevens te verkrijgen, bewaren en te gebruiken), wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen. In het algemeen is verwerking van persoonsgegevens nodig om mijn diensten uit te kunnen voeren.

Marian Habets, eigenaar van ZonderMeer – hulp bij ordenen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

ZonderMeer verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je je inschrijft voor de lessen van de Bewaarschool, mij mailt via het contactformulier op de website of mij belt of e-mailt. Ook als je particuliere klant bent of ondersteuning van ZonderMeer ontvangt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verwerk ik persoonsgegevens.
Hieronder kun je lezen welke gegevens dat kunnen zijn, waarom dat nodig is en met wie ze gedeeld worden.

Voor- en achternaam

Zodra je contact met mij opneemt via e-mail of telefoon beschik ik over je naam, zo weet ik met wie ik te maken heb. Je naam wordt met niemand anders gedeeld, behalve als je mijn ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dan is je naam tevens bekend bij de gemeente en de organisatie (Van Loo Organizing of TVN Zorgt) die mij inschakelt om je te begeleiden. Van leerlingen van de Bewaarschool wordt de naam uitsluitend gedeeld met MailChimp, de nieuwsbriefsoftware. Als je klant bent van ZonderMeer en je factuur geboekt wordt door mijn boekhouder, dan krijgt deze vanwege jouw privacy alleen je naam te zien.

Adresgegevens

Deze heb ik nodig wanneer ik je thuis moet bezoeken of iets per post sturen. Alleen bij Wmo-ondersteuning worden deze gegevens uitgewisseld tussen de gemeente, Van Loo Organizing/TVN Zorgt en mij. In alle andere gevallen worden deze gegevens met niemand gedeeld.

Telefoonnummer

Dit is nodig als we het beiden nodig vinden om elkaar te kunnen bellen. Je telefoonnummer wordt alleen gedeeld met de organisaties die mij inschakelen om begeleiding vanuit de Wmo te bieden.

E-mailadres

Om zo nodig met jouw instemming contact met je te kunnen hebben via e-mail. Ook gebruik ik je e-mailadres om je te attenderen op nieuwe lessen van de Bewaarschool als je je daarvoor hebt aangemeld. Om bij die aanmelding zeker te zijn van jouw toestemming gebruik ik daarvoor het dubbele opt-in systeem. Dit betekent dat je na je aanmelding een extra e-mail krijgt op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. In deze mail vraag ik je om je toestemming te bevestigen. Onderaan elke mail van de Bewaarschool staat een link waarmee je je direct kunt afmelden. Je zult dan geen mails meer ontvangen. Ook is daar een link opgenomen waarmee je je gegevens kunt wijzigen.
Bij het afmelden kan het zijn dat je gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht je dat willen, mail dan naar zondermeer@hulpbijordenen.nl
De nieuwsbriefsoftware van MailChimp bevat de lijst met namen en e-mailadressen van de Bewaarschoolleerlingen. Deze lijst wordt nooit voor iets anders gebruikt en nooit aan derden gegeven of verkocht.

Overige persoonsgegevens

Dat is informatie die je mij zelf geeft, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens de sessies bij je thuis. Afhankelijk van je hulpvraag aan mij kan bepaalde informatie over je gezondheid zinvol zijn. Dit valt onder de bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Ik maak korte verslagen van onze sessies om bij te houden hoe de voortgang is. Die verslagen mag je altijd inzien of laten verwijderen. Alleen met jouw schriftelijke toestemming bij Wmo-ondersteuning worden (delen van) deze gegevens gedeeld met de wijkcoach en/of een verwijzer. Verder worden deze gegevens met niemand gedeeld.

Bankrekeningnummer

Als je als particuliere klant mijn factuur betaalt beschik ik automatisch over je bankrekeningnummer. Deze gegevens deel ik met niemand.

Burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht

Het verwerken van deze gegevens is een wettelijke administratieve vereiste om Wmo-ondersteuning te kunnen bieden en om te communiceren met de gemeente. Deze gegevens staan in de toewijzing van de gemeente. Wanneer je Zorg in Natura ontvangt via de Wet maatschappelijke ondersteuning worden deze gegevens maandelijks door Van Loo Organizing of TVN Zorgt ingevoerd voor declaraties aan de gemeente via beveiligd online berichtenverkeer.

Het burgerservicenummer valt onder de bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel:

  • Heb je je ingeschreven voor de Bewaarschool? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft.
  • Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact.
  • Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact.Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

ZonderMeer heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marian Habets via zondermeer@hulpbijordenen.nl

Wat doe ik niet met je gegevens?

Ik gebruik je gegevens niet om uitgebreide bezoekersprofielen van de website samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of -systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem contact op met Marian Habets
zondermeer@hulpbijordenen.nl
06 4942 0154

%d bloggers liken dit: