Contact

ZonderMeer

Marian Habets
Heilig Landstichting (omgeving Nijmegen)

Telefoon:  06 – 49 42 01 54

E-mail via onderstaand reactieformulier

KvK: 65228065

Lid van de NBPO, de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers.
Op mijn dienstverlening is het Klachtenreglement-WMO-KPZ van toepassing.

ZonderMeer heeft een kwaliteitsreglement opgesteld, bedoeld voor cliënten die vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning Zorg In Natura ontvangen.

Ook verklaar ik dat ik mij aan de beroepscode van de NBPO houd, dat wil zeggen dat ik het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uitoefen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep. Ik houd informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim. Uitzonderingen daarop zijn de situaties waarin de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat, wanneer ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring of wanneer zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen. Verder respecteer ik het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen en gebruik materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende. Ten slotte werk ik voortdurend aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.

image005

Mijn profiel op LinkedIn.

Reacties

Verstuur een e-mail via onderstaand contactformulier:

%d bloggers liken dit: