ZonderMeer is het tegenovergestelde van MetMinder

ZonderMeer is hetzelfde als MetMinder
Het tegenovergestelde is hetzelfde?

kleerhangers

‘Mag het iets meer zijn?’
‘Nou nee, doe maar … iets minder,
minder spullen, minder ballast, minder druk.’

ZonderMeer – hulp bij ordenen gaat stoppen per 1 januari 2023

Dat betekent dat je niet meer terecht kunt bij ZonderMeer. Wel kun je nog steeds met hulpvragen contact opnemen met TVN Zorgt of met Van Loo Organizing

 

ZonderMeer geeft hulp bij ordenen

Voor wie is die hulp bedoeld? Waaruit bestaat deze hulp?
Bekijk eerst even deze situaties. Herken je ze?

In je huis liggen regelmatig spullen daar waar ze eigenlijk niet thuis horen. Daardoor ben je veel tijd kwijt met zoeken. Je ergert je soms aan de chaos in huis. Te weinig passende bergruimte of teveel spullen? Je wordt al moe als je dénkt aan opruimen. Soms koop je dingen die je eigenlijk al bleek te hebben. Je was ze uit het oog verloren of je had geen tijd om er nog langer naar te zoeken.

Je laat papieren graag in het zicht liggen omdat je bang bent ze anders te vergeten of ze kwijt te raken. Je maakt regelmatig plannen om deze papierstapels op te ruimen en als dat er niet van komt, voel je je daar schuldig over.

De inbox van je e-mail is erg vol en onoverzichtelijk geworden. Waar stond dat ene mailtje nu ook alweer? Je weet dat je nog van alles moet doen maar je bent het overzicht kwijtgeraakt. In je hoofd ben je constant bezig om niets te vergeten, vermoeiend is dat. De tijd glipt door je vingers, de to-do-lijstjes die je maakt geven je slechts tijdelijk lucht.

Als je een of meer van de bovenstaande situaties herkent en dus hinder ervaart van ongeorganiseerdheid in je leven kan ZonderMeer je helpen om weer structuur en overzicht, en daarmee rust te krijgen. De hulp is heel praktisch en specifiek gericht op datgene wat jij wil bereiken in je leefomgeving. Je leert op een slimme manier grip te krijgen op je spullen, je ruimte en je tijd zodat je huis en je hoofd ook in de toekomst opgeruimd kunnen blijven.

Weten wat een professional organizer doet? Bekijk hier een informatievideo van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO).

Levensgebeurtenissen

Professional organizers worden ook door mensen ingeschakeld om taken te regelen en te ondersteunen wanneer er sprake is van levensveranderingen met een grote impact. Bijvoorbeeld een verhuizing, (chronische) ziekte, overlijden, langdurige mantelzorg of een echtscheiding. In een dergelijke intensieve fase kan de hulp van een organizer bestaan uit het meedenken over welke spullen mee worden genomen bij een, misschien wel noodgedwongen, verhuizing en het praktisch helpen uitzoeken en inpakken. Een overbelaste mantelzorger kan verlichting ervaren als een organizer helpt om de administratie of de bergruimtes op orde te brengen. Datzelfde geldt voor iemand die door ziekte of handicap niet goed in staat is om zelf orde op zaken te houden.


ZonderMeer is Marian Habets

ZonderMeer is hulp bij ordenen

ZonderMeer is de Bewaarschool

Zelf aan de slag? Hier enkele opruimtips.

%d bloggers liken dit: